Třídy a události

Mladý talent - slavnostní předávání Pamětních listů

V úterý 6. prosince 2022 se uskutečnilo ve Společenském sále Zámku Pardubice slavnostní oceňování žáků základních a středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií Mladý talent Pardubického kraje za rok 2022.
Naše škola nominovala do tohoto programu 4 žáky. 
Odbor školství Pardubického kraje z velkého počtu nominovaných žáků vybral naši žákyni Terezku Rezlerovou ze 3. A (jako nejmladší oceněnou) za sportovní obor - moderní tanec. Ocenění Talent Pardubického kraje dále získal  Vojtěch Rychtecký (5. A)  za své úspěchy v judu a Ondra Vorlíček (8. D) v oblasti sociální za pomoc člověku v nouzi. 
Oceněným žákům velice blahopřeji, děkuji jejich rodičům za podporu dětí a paní učitelce Jaroslavě Bártlové děkuji za odeslání nominací.  Mám z našich talentovaných dětí velkou radost a všichni jsme na ně moc pyšní. 

                                                            Jana Smetanová​

Adventní koncert
Mikuláš, andělé a čerti ve 3. C

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz