Mikuláš, andělé a čerti....

Tak nás navštívil Mikuláš s anděly a čerty. S sebou měl pekelně velkou a těžkou "Knihu hříchů", protože letos se urodilo hodně hříšníků; bohužel i u nás ve třídě.

Všichni hříšníci se vykoupili písničkou a dřepy, a také slíbili, že už se polepší. Na důkaz tohoto slibu si podali s Mikulášem ruku. Hodné děti dostaly sladkou odměnu a pohlazení od anděla.

To jsme tedy zvědaví na příští rok!​


Suit up day
Pekelná výuka v 1. B