Třídy a události

Logická olympiáda

Během měsíce října probíhala LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. 

Počet registrovaných soutěžících: 75 237 z 3286 škol. 

Z kategorie 3. až 5. tříd se do semifinále probojovali tito žáci: Kateřina Urbanová (5. B), která obsadila v kraji sdílené 8. až 10. místo. Štěpán Kárník (5. C) byl společně s Josefem Vachem (3. C) na sdíleném 22. - 25. krajském místě.


Z kategorie žáků 2. stupně nás budou reprezentovat: Marek Bernard, který byl na 13. místě v Pardubickém kraji. Dále Nikola Kovářová (22. místo), Patrik Čermák (29. - 31. místo).Všichni žáci jsou z 9. B.


Soutěžící z kategorie A1 a A2 absolvují v týdnu od 22. do 28. října 2021 jen základní kolo, ale nebudou postupovat do krajského kola.


Krajské kolo se uskuteční 5. listopadu 2021. Držíme pěsti.

jb

Hraní na flétnu, tanec, zpěv - tři polohy práce s ...
Společenský den v 5. B

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa