Krajské kolo soutěže FVTP (březen 2019)

Ve dnech 13. a 14. března 2019 se ve výstavním a společenském centru Ideonu v Pardubicích uskutečnilo krajské kolo soutěže Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji (odkaz).

Naši školu zastupovaly tři projekty děvčat z 6. C, 8. A a 8. B. 

projekt č. 1: Zemře nebo pomůžeš? - N. Dvořáčková, K. Stejskalová, L. Fabiánová, J. Štulíková (8. A)

projekt č. 2: Chov lam v ČR - K. Hurychová, Z. Novotná (6. C)

projekt č. 3: Zachraň jídlo 2 - Š. Gottwaldová (8. B)

Děvčata odvedla velký kus práce a patří jim velké poděkování za skvělou reprezentaci.

Děkujeme.


Exkurze k volbě povolání
Ještěři v 1. B