Konečně ve škole - 2. B

Vybaveni rouškami a s dobrou náladou jsme se aspoň někteří vrátili zpět do školy. Je nám spolu dobře a hravě procvičujeme násobilku i další učivo.

Pravidla hodnocení za 2. pololetí školního roku 20...
OČR od 25. 5. 2020