Třídy a události

Koncert ve školní jídelně

​Dnes nás potěšila Komorní filharmonie Pardubice, která nám ve školní jídelně zahrála pár skladeb ze svého repertoáru -  určených nám dětem. Moc se nám líbily skladby např. z Ledového království apod. Někteří z nás jsme měli na hlavách svoje bláznivé účesy, ve kterých jsme dnes dorazili do školy.


Další pokusy
Den bláznivých účesů v 6.B

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa