Třídy a události

Jarní centra - 2. C

V minulém týdnu děti pracovaly opět v centrech aktivit. Tentokrát na téma JARO. V českém jazyku, matematice i prvouce si zopakovaly učivo - pracovaly s textem o slunéčku sedmitečném, počítaly slovní úlohy a vyhledávaly informace z různých zdrojů (encyklopedie, obrázky ptáků s textem). V ateliéru si děti poprvé vyzkoušely pracovat s klovatinou a vyrobily si motýla. Opět se přesvědčily, jak je důležité umět spolupracovat, pomáhat si a domluvit se. Práce se dařila a nakonec všichni úkoly splnili!


ŠVP PŘÍCHOVICE
Krajské kolo biologické olympiády

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa