Jak to kdysi bylo, aneb.....

​Jak zo kdysi bylo, aneb vánoční počteníčko - to byl název společného projektu žáků ze 6.B a 1.B, který proběhl  ještě v adventním čase. Starší děti si připravily texty pohádek  společně na svých hodinách českého jazyka. Potom se rozdělily do skupinek a přibraly k sobě malé prvňáčky a každá skupinka předčítala jinou pohádku, Aby čtenáři udrželi pozornost těch mladších, připravili si i úkoly k textu. Prvňáci pak tyto pohádky výtvarně zpracovali a připravili pro své starší kamarády výstavku obrázků ve třídě. A protože bylo těsně před Vánocemi, zazpívali jsme si i koledy. Bylo to moc hezké dopoledne.


Východočeské divadlo Pardubice
Uzavření školní kantýny