Třídy a události

Hurá, dočkali jsme se!

V pondělí 10. června jsme byli pasováni samotným panem králem na čtenáře. Co tomu předcházelo? Po celý rok jsme se pilně seznamovali s písmenky, při čtenářských dílnách četli své první knížky, povídali si o nich, setkali jsme se s p. spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou, připravili si program, který jsme předvedli právě před panem králem na pardubické radnici. Jako dárek jsme všichni dostali knížku od Zuzany Pospíšilové, čtenářský glejt a možnost zaregistrovat se do Krajské knihovny na jeden rok zdarma.

Anglické divadlo
Naše škola v přírodě

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz