Třídy a události

Halloween

​V pondělí 25. řijna proběhl ve třetích třídách Halloweenský den. Navštívili jsme navzájem své třídy a učili nás jiné paní učitelky. Měli jsme Strašidelné počítání, míchali jsme kouzelný lektvar v českém jazyce, naučili jsme se anglickou básničku a zahráli si hru Trick or Treat.  A to vše v kostýmech drákulů, duchů, čarodějů, pavouků...  O tom, co jsme zažili jsme nakonec napsali vyprávění.

Halloweenské téma nás provázelo i v dalších dnech. Navštívila nás strašidla z deváté třídy,  konverzovali jsme s Drákulovu v angličtině a dokonce jsme dostali pozvánku na Halloweenskou párty k osmákům.  Moc jsme si to užili.


Halloween v 2. D
Úspěch 9.A

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa