Třídy a události

Halloween - 4.A

​ Děti ze 4.A se rozhodly, že si před odchodem na podzimní prázdniny udělají přehlídku masek k Halloweenu. Nejdříve jsme si o tomto svátku povídali, řekli si, co se nám na něm líbí případně nelíbí a nezapomněli jsme vzpomenout na náš svátek - Památku zesnulých. Pak následovalo společné a skupinkové focení.


Halloween v 7.B
Drakiáda ve ŠD - 1.C a část 3.A a 4.C

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa