Třídy a události

H jako hrad - 1. C

​Stále se setkáváme při online výuce, děti plní úkoly z českého jazyka, matematiky i prvouky. Jaro děti přivolaly jarními květinami, které nakreslily. V matematice jsme probírali metr - tak změřily svůj pokojíček. V českém jazyku jsme se učili písmenko H, a to úplně nabízelo postavit nebo nakreslit hrad. Nezapomínají ani na sport, pomáhají maminkám v kuchyni, hrají společenské hry, čtou knížky, kreslí si. V týdnu jsme se také viděli všichni při online setkání. I s našimi domácími mazlíčky. Pozdravili jsme také naši paní vychovatelku Míšu. 


1.A - třídní výzva
St. Patrick's Day in 7.B

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa