Třídy a události

Finalista Logické olympiády

Krajské kolo Logické olympiády se uskutečnilo 4. listopadu 2022 v prostorách UPCE.

Naši školu v kategorii A (3. - 5. ročník) reprezentovali 4 semifinalisté - Alžběta Kárníková (3. C), David Šára (4. A), Josef Vach (4. C), Vojtěch Staněk (5. B)

Nejlépe se vedlo Davidu Šárovi (4. A), který se stal FINALISTOU za Pardubický kraj.

Finále proběhne 28. 11. 2022 v Poslanecké sněmovně v Praze 1.

Děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Držíme pěsti.Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Jiné děti ve třídě
Učíme se s mobily

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz