Třídy a události

Divadelní představení Hubička

Přijali jsme pozvání od třídy 9.B, která pod vedením paní učitelky Sychrové secvičila divadelní představení Hubička. Páťáci znají operu Hubička od Bedřicha Smetany z hodin hudební výchovy, proto je děj divadelní hry zaujal. Děkujeme za pěkný zážitek.


Tonda Obal pro 5.A
4. A Viktorka Veselá - semifinalistka celostátní s...

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz