Třídy a události

Den dětí v Praze

Na Den dětí jsme se spolu se 7.D rozjeli do Prahy. A v Praze je přeci blaze :-). Nebyl to ani tak výlet, jako spíše výuka jinak. S paní průvodkyní jsme objevovali Prahu zase z cela jiné stránky, než jak ji známe. Po počáteční ochutnávce pražské MHD jsme nastartovali naše putování za českými dějinami na Pražském hradě. Na vlastní nohy jsme poznali, že to je opravdu největší hradní komplex na světě :-). Navštívili jsme spoustu míst z různého období naší historie - od románského slohu až po secesi..... katedrála sv. Víta, Basilika sv. Jiří, Starý královský palác, Zlatá ulička, Daliborka... . Přeplněným Karlovým mostem jsme se dostali až na Staroměstské náměstí, kde naše putování po českých dějinách skončilo. Nakonec nechyběla trocha americké chuti na Václavském náměstí :-).
We all love Prague!​

Škola v přírodě Tramtáryje 5. B - část 2
Den dětí se zmrzlinou

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz