Třídy a události

Čarodějnická příprava na velký rej

IMG-20220429-WA001_20220429-125125_1
V pátek 29.4. jsme se začali chystat na velký rej čarodějnic. 

Už jsme velcí na karneval, ale zase ne až tolik, abychom na čarodějnice nemysleli. Takže jsme to pojali po svém.

V pátek jsme se celý den vzájemně učili a také zkoušeli na téma ĆARODĚJNICE.

Nejprve jsme připravili pracovní list pro jinou skupinu. Cvičení byla ze všech předmětů a z učiva, které momentálně probíráme.​ Nevynechali jsme ani hudební výchovu a angličtinu.

Potom jsme vyrazili na zahradu, kde jsme nejen pilně pracovali na zadaných úkolech, ale ještě si užili krásné počasí.

Než jsme pracovní listy vrátili tvůrcům, tak jsme zhodnotili, jak těžké pro nás úkoly byly, co nám chybělo za informace, kdy jsme nepochopili zadání, ... To proto, abychom to příště zvládli ještě lépe.

Když se k tvůrcům vrátil jejich vyplněný pracovní list, tak tvůrci opravili jednotlivá cvičení a v závěru zhodnotili, zda byla chyba v zadání (zda chyběla nějaká informace) nebo zda udělali chybu spolužáci, když zadaný úkol plnili.

Odvedli jsme hromadu práce a ještě jsme si to krásně užili. Zítra si všichni zasloužíme dokonalý oheň s dokonalým buřtem. 


Škola v přírodě - 2. C
2.A - Rej čarodějnic

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz