Třídy a události

CA - ČR - 4. C

​Ve druhé polovině ledna nás čekala opět práce v centrech aktivit. Tentokrát si děti zopakovaly učivo za celý půlrok, a to o České republice. Pracovaly s mapou, textem, doplňovaly do slepé mapy názvy řek, měst, počítaly příklady, z nichž potom společně složily mapu ČR.

V centru ateliér vytvořily krásné plakáty o Pardubickém kraji. Informace vyhledávaly na tabletech nebo si je přinesly již z domova. 

Práce se dětem velmi vydařila!


Naše první čtenářská dílna
"Studená válka" na zámku?!

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz