Třídy a události

Online výuka v 5. D

Online výuka v 5. D
​Od února jsme v naší třídě začali vysílat online přenos výuky hlavních předmětů pro Elišku Adamcovou, která ze zdravotních důvodů nemůže chodit osobně do školy. Velice brzy jsme si na tuto výuku zvykli a mnozí z nás ji již využili, když byli nemocní, zůstali doma, ale online výuky se zúčastnit zvládli a chtěli. 
  297 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa