Třídy a události

Moving English Day 9.B + 2.B, 5.B, 6.B

​S 9.B jsme připravili sportovní den s angličtinou "Moving English Day" jak pro žáky s angličtinou začínající (2.B), tak pro žáky zkušenější 5.B a 6.B. Žáci byli rozřazeni do skupinek a čekalo je 6 stanovišť s úkoly. Většina aktivit byla zaměřena na pohyb a na každém stanovišti využili své znalosti z angličtiny. Tři skupinky s nejlepšími výsledky dostali také sladkou odměnu.

Nás původní záměr byl konat akci na zahradě, ale bohužel počasí nám nepřálo. A tak jsme flexibilně zareagovali a vše přepracovali na vnitřní variantu. Každopádně se vše vyvedlo! V galerii můžete shlédnout, jak akce žáky bavila.

Děkuji 9.B za vzornou přípravu aktivit a 2.B, 5.B a 6.B za zapálení do akce!


ŠVP - úterý 23.5.
Škola v přírodě 2. D

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz