Třídy a události

9.A and American Center-U.S. Embassy Prague

V květnu zažila třída 9.A besedu s americkým diplomatem v Praze. Pan Todd Jurkowskizástupce kulturního atašéředitel sítě 'Amerických center v ČR', žákům představil, jak funguje americká ambasáda, zmínil možnosti studia v USA a vyprávěl o své rodině a česko-amerických vztazích. I žáci byli aktivní a připravili si vlastní otázky; vše samozřejmě probíhalo v anglickém jazyce, nicméně nás pan Jurkowski překvapil znalostí českých slovíček.

Žáci byli na závěr pochváleni za skvělou angličtinu, což nás všechny velmi potěšilo.
Děkujeme za skvělý program.​
3. A - Na ptáky (ne)jsme krátký...
Hodiny prvouky v 3. D

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz