Třídy a události

6.B pro zbytek školy

​Pěkné kulisy a převleky, bezva monology, dialogy a hlášky, dobré herecké výkony, poděkování potleskem i zpěvem, mini diskotéka, vánoční koledy; to vše bylo k vidění a slyšení v divadelním představení Vánoční spor, které pro zájemce z celé školy připravila 6.B. Moc děkujeme všem účinkujícím a také režisérce paní učitelce Melichové za zpříjemnění předvánoční atmosféry.


Divadelní představení
1.A děkuje 3.A

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz