Třídy a události

4. A - Muzikoterapie - Dračí jezdec - Příběhy Měsíční duhy

V rámci hudební výchovy naše třída prožila příběh Dračího jezdce. V rámci muzikoterapie se všichni zapojili do vyprávěného dobrodružného příběhu malého draka, a tak jsme si mohli vyzkoušet hraní na netradiční nástroje a poslechnout jejich zvuky. Příběh se nám moc líbil a bylo moc fajn. být jeho součástí.

Máme šikovné ruce
Dvě návštěvy v 1.A během měsíce

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz