Třídy a události

4. A - Lesy v ohrožení

V úterý 13.2. jsme se vydali do Ekocentra Paleta a program "Lesy v ohrožení". Dozvěděli jsme se  mnoho o ochraně lesa, o jeho obyvatelích i o tom, jak je třeba lesy chránit. Zkusili jsme si společnými silami zalít ze studánky, nově vysazenou, lesní školku, chránit les před kůrovcem , povětrnostními vlivy i znečištěním. Zase jsme se o kousek dál posunuli v rozvoji naší spolupráce.
Celý program jsme spojili ještě s přírodovědou procházkou, a tak jsme objevili kvetoucí sněženky, talovíny, pozorovali spící nutrie, zblízka si prohlédli plovací blány kachen a také obdivovali jejich zbarvení a splynutí s okolí přírodou. Strávili jsme společně prima dopoledne.​

Putování za čokoládou - meziročníkový projekt 2. A...
Zostřené vnímání při hodině angličtiny

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz