Třídy a události

2.D - Den české státnosti

​Už malí druháci se seznamují s významem státních svátků. V hodinách českého jazyka poznali postavu sv. Václava a jeho úlohu v dějinách. Zhlédli krátké video - Dějiny udatného českého národa a přečetli si literární ukázku o sv. Václavu. V třídnické hodině pak zpracovali pracovní list a po splnění úkolu sestavili dějepisný domeček. V závěru si žáci vyslechli Svatováclavský chorál.


Den české státnosti v 3. D
Za kulturou s 2.D

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz