Třídy a události

2.A v Galerii na Zámku - "Krajinou všemi smysly"

Z důvodu opravy interaktivní tabule u nás ve třídě jsme se 12.10. učili venku a na Zámku. Cestou do Galerie jsme si zopakovali názvy  a druhy stromů, určovali jejich listy, viděli veverky, kapry, divoké husy​, opakovali jména ptáků na krmítku v parku u Zámku. V Galerii jsme se účastnili  výukového programu "Krajinou všemi smysly". Setkali jsme se tak s obrazy mnoha významných českých malířů, povídali o možnostech malby a kresby v krajině, využili šišek k umístění k obrazům. Zdůvodňovali jsem svá rozhodnutí ohledně jejich umístění, která byla mnohdy velmi překvapivá, nicméně originální a velmi osobitá. V závěru jsme , podle obrazů, zkusili kreslit i krajinu podle vlastního výběru obrazu. Svá díla jsme  si odnesli domů. Měli jsme jaké možnost si v prostoru Galerie zazpívat, což se hned tak někomu nepoštěstí. Prvními  nadšenými posluchači posluchači tak se stali nikoli rodiče, ale pracovníci Galerie .Naše dopolední učení jsem zakončili nejen pěší procházkou, ale i krátkými sportovními úkoly. Naše "nouzové učení" se nám moc líbilo a určitě si jej brzy zopakujeme, protože pochvala  od paní vedoucí tohoto projektu, za naše originální nápady   a osobité názory, nás moc potěšila.

Jsou z náš čtenáři knihovny v Polabinách
Výuka v 1.B

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa