Třídy a události

1. C - MDD

​V úterý 1. 6. 21 měly všechny děti svátek! Bohužel, letos jsme nemohli do kina, tak jsme si takové minikino udělali ve třídě. Nejdříve jsme ale přece jen trochu opakovali učivo - z pracovních listů na matematiku a český jazyk se nakonec vyklubal popcorn a zmrzlina.... A pak už jsme si pustili slíbený film. Při něm jsme mlsali dobroty a samozřejmě i popcorn. Den jsme si užili!1. C - hodina VV
Projekt I-KAP II

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa