Třídy a události

1. A Zpěváčci - Stříbrné pásmo z Krajské soutěže DPS V Hradci Králové

2.4.2024 se na svou úplně první soutěž vypravily děti z nejmladšího oddělení Zpěváčků - prvňáčci. Na soutěži byli  Zpěváčci úplně nejmladší a i přes to, že kategorie, ve které soutěžili, byla nabitá velkou konkurencí  v podobě starších dětí, si prvňáčci vybojovali své první STŘÍBRNÉ PÁSMO a velkou pochvalu poroty. Skvěle tak reprezentovali naši školu..

Krajské kolo - FINANČNÍ GRAMOTNOST
4. A - Návštěva u IZS

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz