Třídy a události

1.A - On line předání Slabikáře

​Slabikářová slavnost online? Proč ne?!. Když nemůžeme být  ve škole, stačí spiknutí rodičů na online třídní schůzce   a překvápko pro děti  v podobě pohádkových úkolů, veliké pochvaly za zdolání "Živé abecedy" , slavnostní fanfáry i přípitku, je na světě. Radost veliká a můžeme se učit dál....ale nejraději už společně ve škole.


Nová školní jídelna je připravena na předání
Online výuka

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa