Aktuality

Zahájení školního roku

Vážení rodiče,

dovoluji si Vám zaslat informaci k zahájení nového školního roku.

Do školy nastupujeme ve středu 1. září.

Žáci 2. – 9. tříd mají vyučování 1. září od 8.00h. do 8.45h. Žáci, kteří chtějí jít na oběd, musejí mít stravné zaplacené přes účet školy do 20. srpna. Oběd budeme vydávat od 10.00h. do 12.00h.

Prvňáčci se s rodiči shromáždí 1. září v 9.00h. před školou. Po slavnostním zahájení půjdou děti s paními učitelkami do tříd a rodiče je mohou doprovodit a vyfotit si je ve třídě. Paní učitelky pak přivedou děti zpět před školu v 9.45h.

Školní družina bude otevřena 1. září od 6.00h. do 16.00h. Děti, které mají jít do družiny, musejí být předem řádně přihlášeny a musejí mít zaplacený oběd ve školní jídelně. Od 2. září bude družina otevřena již do 17.00h.

Vyučování ve dnech 2. a 3. září:

žáci 1. tříd vyučování do 10.50h. Oběd od 11.00h. do 11.45h.

žáci 2. - 5. tříd vyučování do 11.45h. – oběd do 12.40h.

a žáci ze 6. - 9. tříd do 12.40h.

Obědy budeme vydávat do 14.00h.

Od pondělí 6. září budeme vyučovat podle rozvrhu.

Testování – COVID 19

K testování žáků požadujeme souhlas zákonných zástupců našich žáků. Třídní učitelé odešlou zprávu přes EŽK a rodiče hlasovacím tlačítkem mohou potvrdit souhlas s testováním – do 30. 8. Podrobnosti ke způsobu testování jsou uvedeny ve zprávě od třídních učitelů v EŽK.

Časový rozpis testů ve školní jídelně – testovací místo – 1., 6. a 9. září

  1. září: 7.10 h. -žáci 9. tříd

7.20 h. – žáci 8. tříd

7.30 h. – žáci 7. tříd

7:40 h. – žáci 6. tříd

Po testování mohou žáci čekat v šatnách do 7.40h.

Žáci z prvního stupně se půjdou testovat se svojí paní učitelkou nebo s panem učitelem:

8.00h. – 2. ročník

8.10h. – 3. ročník

8.20h. – 4. ročník

8.30h. – 5. ročník

2.září – testování prvňáčků – 7.15h. – 7.45h. Děti mohou přijít v doprovodu rodičů. Po testování předají rodiče děti u vchodu k šatnám žákům z druhého stupně, kteří prvňáčky dovedou k šatnám a ke třídám. Z hygienických důvodů nemohou rodiče od 2. září s dětmi do šaten a do tříd vstupovat. Děkuji za pochopení.

6. a 9. září se prvňáčci budou testovat se svojí paní učitelkou během první vyučovací hodiny v 8.40h.

Pokud chtějí rodiče testovat své dítě vlastními testy, mohou si je otestovat ve školní kuchyňce v době od 7.15h do 7.40h. Ke každému vlastnímu testu musejí rodiče vyplnit darovací smlouvu, která je ke stažení na webu školyhttps://www.zsprodlouzenapce.cz/dokumentace/dokumenty/80-darovaci-smlouva-testovani

nebo je k dispozici vytištěná u hlavního vchodu.

Všechny učebny budou vybaveny dezinfekčním mýdlem, dezinfekcí a papírovými ručníky. Po příchodu do školy jsou žáci povinni umýt si ruce dezinfekčním mýdlem.

Pokud budou mít děti projevy vážnějšího respiračního onemocnění, prosím rodiče, aby je do školy neposílali a nechali je doma vyležet. V podzimních měsících opět nákazy tradičně vzrostou a nemocné děti by je šířily mezi spolužáky. Pokud budou mít děti rýmu nebo kašel, prosím, aby nosily krátkodobě roušky a zabránili jsme alespoň částečně kapénkové infekci – a to i po 9. září.

Vážení rodiče,

děkuji Vám mnohokrát za pochopení a za spolupráci a věřím, že tento školní rok zvládneme bez omezení a uvidíme se i na mimoškolních akcích.

V závěru si Vás dovoluji upozornit, že po poradě s řediteli pardubických škol a se zřizovatelem vyhlásím v pondělí 27. září ředitelské volno. V úterý 28. září je státní svátek.

Užijte si s dětmi hezky poslední prázdninové dny.

Jana Smetanová

Zámecká stopovačka 5. B
Nový řád školní jídelny platný od 1. 9. 2021

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa