Sběr papíru - říjen 2019

VÝSLEDKY SBĚROVÉHO TÝDNE V MĚSÍCI ŘÍJNU 2019

V říjnu uspořádala naše škola první sběrový týden v tomto školním roce. Děti a jejich rodiče se opět velmi snažili a celkem naplnili kontejner téměř 8,15 tunami starého papíru.

Z důvodu spravedlivějšímu hodnocení tříd jsme celkové výsledky třídy vydělili počtem žáků, aby nebyly zvýhodněny ty třídy, které mají velký počet dětí ve třídě. O organizaci sběru se starali žáci 9. B. Obdržené peníze za sběr předáme do účetnictví Spolku přátel školy a využijeme je pro potřeby dětí naší školy. 

Děkujeme všem za aktivní účast v soutěži.


třída

počet žáků

počet kg

průměr na žáka (kg)

pořadí

9. B

19

689

36,26

1

3. A

22

679

30,86

2

4. C

19

389

20,47

3

5. A

30

583

19,43

4

2. A

22

406

18,45

5

6. B

23

371

16,13

6

7. B

33

510

15,45

7

5. B

24

353

14,71

8

7. A

20

283

14,15

9

3. D

19

260

13,68

10

5. D

20

266

13,30

11

9. C

13

169

13,00

12

1. B

25

296

11,84

13

1. C

26

306

11,77

14

7. C

21

235

11,19

15

2. B

31

314

10,13

16

9. A

24

236

9,83

17

5. C

18

173

9,61

18

6. A

19

168

8,84

19

3. B

28

224

8,00

20

4. D

19

149

7,84

21

3. C

21

150

7,14

22

6. C

25

170

6,80

23

8. A

19

125

6,58

24

1. A

21

127

6,05

25

4. B

30

170

5,67

26

1. D

22

110

5,00

27

5. E

18

77

4,28

28

4. A

24

88

3,67

29

2. C

28

52

1,86

30

8. C

19

14

0,74

31

8. B

23

8

0,35

32

celkem

8150

kg


Palačinkové království
Přírodovědný klokan