​Provoz školní družiny 1. září 2020

Provoz školní družiny 1. září bude od 7.00 do 7.45 ranní družina, od 8.45 do 16.00 hodin odpolední ŠD.

Žáci, kteří půjdou do ŠD již 1 .9., přinesou s sebou do ŠD lístek s časem odchodu, zda ze ŠD odejdou sami nebo v doprovodu a s podpisem zák. zástupce.

Od 2.9. bude již běžný provoz od 6.00 hod. ranní ŠD, odpolední do 17.00 hodin.

Přeji Vám hezký den. 

                                              Jana Smetanová

Projekt mezinárodní den výživy
COVID 19 - hygienická pravidla a pravidla pro výuk...