Otevření školy od 12. dubna

Vážení rodiče,

od pondělí 12. dubna budou do školy nastupovat 1. – 5. třídy A a B. Výuka bude frontální - jeden týden se budou děti učit ve škole, druhý budou mít distanční výuku.

V souvislosti s mnoha informacemi, které panují okolo otevření škol, Vás chci ujistit, že naprosto chápu Vaše obavy z testování dětí a budu se Vám ve všech ohledech snažit vyjít vstříc.

Pokud si nepřejete, aby Vaše dítě podstupovalo test, zajistíme Vám distanční výuku formou zasílání úkolů a online konzultací v čase, který mají vyučující v týdnu na konzultace vyhrazený.

Pokud by Vám vyhovovaly jiné testy než odběrem z nosu, je možné je použít. Vy, jako rodiče, zakoupíte dětem jiný test schválený ministerstvem zdravotnictví, např. na samotestování ze slin. Dětem vysvětlíte jeho použití, protože to ve škole nebudeme umět a nemohli bychom mu poradit. K testu si Vaše dítě přinese darovací smlouvu. Stáhněte si ji prosím z webu školy 

https://www.zsprodlouzenapce.cz/dokumentace/dokumenty/80-darovaci-smlouva-testovani

nebo bude vytištěná uložená u hlavního vchodu za dveřmi od pátku 9. 4. od 9.00h. Zazvoňte prosím na paní sekretářku a formulář si můžete vzít.

K testování vlastními testy nemusíte dávat podepsaný informovaný souhlas. Tím, že předáte ve škole darovací smlouvu, s testováním souhlasíte. Darovací smlouvu Vaše dítě odevzdá na testovacím místě pracovníkovi, který bude vykonávat dohled.

Výuka bude probíhat podle rozvrhu, pouze tělesná výchova se vyučuje bez cvičení a hudební výchova bez zpívání.

Školní družina bude ráno otevřena od 6.00h pro děti z 1. – 3. tříd. Děti budou ráno přicházet hlavním vchodem a půjdou se do jídelny otestovat. Pak budou čekat ve třídě na paní učitelku, dohled bude zajištěn na chodbě. Při příchodu do jídelny musejí odevzdat Darovací smlouvu k vlastnímu testu nebo podepsaný Informovaný souhlas, který si prosím stáhněte na 

https://www.zsprodlouzenapce.cz/dokumentace/dokumenty/83-informovany-souhlas-k-testovani-zaku

nebo bude vytištěn a uložen u hlavního vchodu za dveřmi od pátku 9. 4. od 9.00h. Zazvoňte prosím na paní sekretářku a formulář si můžete vzít.

Bez podepsaného souhlasu nebo bez vlastního testu a darovací smlouvy nemůže žák jít do školy.

Odpolední družinu bude mít každá třída samostatně a z kapacitních důvodů bude otevřena pouze pro žáky z 1. – 3. tříd. Pokud potřebují rodiče zajistit péči o žáka ze 4. třídy, prosím, aby mě kontaktovali na tel. č. 604 356 933 a domluvíme se.

Žáci se ve škole budou testovat vždy v pondělí a ve čtvrtek na 4 testovacích místech dle rozpisu. Dodržte prosím čas nástupu, abychom testování kapacitně zvládli. Rodiče mohou malé děti na testování doprovodit. Musejí mít respirátor a věřím, že do školy nepůjde žádný rodič, který by se necítil dobře nebo byl v karanténě. Se žákem může z kapacitních důvodů přijít pouze 1 rodič.

Rozpis nástupu na testování:

TESTOVACÍ MÍSTA

Jídelna od 6:00 h žáci, kteří přicházejí do ranní družiny

7:15 1. A + 1. B

7:40 2. A + 2. B

Vstup hlavním vchodem, izolace = učebna PC dole.

Přírodopis 7:15 5. A

7:40 5. B

Vstup bočním vchodem 2. st., izolace = učebna dílen.

Učebna NJ (přední) 7:15 3. A

7:40 3. B

Vstup hlavním vchodem, izolace = učebna dílen.

Učebna AJ (zadní) 7:15 4. A

7:40 4. B

Vstup bočním vchodem 2. st., izolace = učebna dílen.

Po příchodu do testovací místnosti odevzdá 12. 4. žák Informovaný souhlas nebo Darovací smlouvu a provede si test – buď školní nebo přinesený. Bez Vašeho souhlasu se nemůže žák otestovat a nemohl by být ve škole

Informovaný souhlas si prosím stáhněte a pozorně přečtěte na 

https://www.zsprodlouzenapce.cz/dokumentace/dokumenty/83-informovany-souhlas-k-testovani-zaku

nebo bude vytištěn a uložen u hlavního vchodu za dveřmi od pátku 9. 4. od 9.00h. Zazvoňte prosím na paní sekretářku a formulář si můžete vzít.

Test Lepu Rapid vydá žákům dohlížející pracovník, ale provedou si ho zcela samostatně. Obal je nutné rozstřihnout, dejte proto prosím dětem nůžky. Dětí se nebudeme dotýkat, nebudeme sahat na jejich testy. Dohlížející pracovník pouze na testovací kartu nakape testovací tekutinu a po vyhodnocení testu vydá žákovi potvrzení o testování, se kterým půjde do třídy.

Testovat se nemusí žáci, kteří mají prodělali COVID – do 90ti dnů od zjištění pozitivity testem. Dokládá se potvrzením od lékaře.

Na obědy budou žáci chodit dle rozpisu:.

Obědy mají děti přihlášené. Pokud dítě na oběd nepůjde, musíte si ho prosím odhlásit na www.strava.cz.

Jídelna pro třídy A + B (lichý týden)

PO 11:45 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 4. B

12:40 3. A, 3. B, 5. A

13:35 4. A, 5. B

ÚT 11:45 1. A

12:40 3. A, 3. B, 4. A

12:50 1. B, 2. A, 2. B

13:35 4. B, 5. A, 5. B

ST 11:45 1. A, 1. B, 2. A

12:40 2. B, 3. A, 4. B, 5. A

13:35 3. B, 4. A, 5. B

ČT 11:45 1. A, 2. A

12:40 3. B, 4. A, 4. B

12:50 3. A, 2. B, 1. B

13:35 5. A, 5. B

PÁ 11:45 1. A, 1. B, 2. A, 4. A

12:40 5. A, 5. B, 3. B

12:50 3. A, 2. B

13:35 4. B

Škola také zajistí hlídání dětí pracovníků IZS. Pokud potřebujete zajistit péči o své dítě z 1. – 5. ročníku v době, kdy má mít distanční výuku, stáhněte si prosím žádost na 

https://www.zsprodlouzenapce.cz/dokumentace/dokumenty/82-umisteni-ditete-pracovnika-izs a pošlete mi ji do pátku 9. 4. do 18.00h na smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz. Pedagogičtí pracovníci mají také nárok na hlídání dětí.

Z dětí vytvořím skupinu, nad kterou bude mít dohled paní asistentka. Žáci si přinesou svoje zařízení na online výuku, obědy jim zajistíme. I pro tyto žáky platí povinné testování za výše uvedených podmínek.

Vážení rodiče,

pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky, zavolejte mi prosím na 604 356 933 a domluvíme se. Opravdu si vážím naší dosavadní dobré spolupráce a velice by mě mrzelo, kdyby se měla pokazit kvůli nařízením, která bohužel nemohu ovlivnit.

Děkuji Vám mnohokrát za pochopení a za pomoc při zvládnutí této situace.

Jana Smetanová

1.A - Zdravé svačinky
POSTUP DO ÚSTŘEDNÍHO KOLA - Úspěch v krajském kole...