Omezení výuky na 2. st. od 12. října

Vážení rodiče,

z nařízení MŠMT musíme od pondělí 12. října omezit provoz druhého stupně školy tak, že ve škole může být pouze polovina žáků. Od 12. října budou doma na online výuce žáci 8. a 9. tříd, od 19. října žáci 6. a 7. tříd. Online hodiny budou probíhat podle rozvrhu, kromě výchov. Žáci jsou povinni se na hodinu připojit a aktivně se jí zúčastnit. Vyučovat budeme opět přes MS Teams, kam mají všichni žáci připojení. Vyučovací hodina bude trvat maximálně 30 minut s ohledem na náročnost online výuky. Část distanční výuky může být realizována i zadáváním samostatné práce, kterou pak žáci ve škole po týdnu odevzdají. Pokud se žák nemůže online výuky zúčastnit, musíte ho prosím omluvit přes EŽK. 

Oběd bude žákům odhlášen. Vzhledem k výdeji stravy v tělocvičně nejsme schopni vydávat denně desítky obědů do přinesených nádob. S každým jídlonošem musí paní kuchařka jít od hlavních dveří chodbou do tělocvičny, tam jídlo nabrat a přinést zase nádoby zpět ke vchodu. Jsem si vědoma toho, že žáci mají při online výuce na stravu nárok, ale z provozních důvodů nejsme nyní schopni výdej zabezpečit. Děkuji Vám mnohokrát za pochopení. 

Podzimní prázdniny jsou prodlouženy na celý týden - od 26. října do 30. října. 

Vážení rodiče, děkuji Vám předem mnohokrát za spolupráci a za pochopení. Tato doba je pro nás všechny víc než složitá.
Jana Smetanová

Projekt "Stromy"
Stmelování kolektivu v 5.B