Aktuality

Mikulášský den

​V pondělí 6. prosince řinčely ve škole čertovské řetězy a školou procházeli Mikulášové, andělé i čerti. Na prvním stupni dávali Mikulášové dětem nadílku a taky četli z čertovské knihy hříšníky, na které si peklo už brousí zuby. Ale vlídní andělé nedovolili, aby někdo skončil v čertovském pytli. Žáčci z 1.B měli Mikuláše netradičně online, protože jsou nyní v karanténě. Děkuji žákům z 9.B za skvělou Mikulášskou nadílku.

                                                                   Jana Smetanová


2.A - Mikulášská nadílka
Vánoční keramika

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa