Loučení s panem zástupcem

​Po 33 letech práce v naší škole odchází do důchodu pan zástupce Vladimír Pařík. Dnes jsme se s ním loučili při společné svačince ve sborovně. Panu zástupci přejeme hlavně hodně zdraví a pohody, aby si důchod příjemně užil. Jana Smetanová


Výšlap za historií Pardubic
Kouzelná předškola