KONCERT k 30. výročí RVHV - Carmina

web carm

DPS CARMINA a partnerská ZUŠ Lonkova připomenuly koncertem 30. rok rozšířené výuky hudební výchovy na ZŠ Prodloužená

Malebnými něžnými tóny i strhující energií českých populárních melodií a světových hitů v podání dětského pěveckého sboru CARMINA 3. a 7. třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy (RVHv) při ZŠ Prodloužená vygradoval 18. květnový podvečer v hudebním sále Magistrátu města Pardubic zde konaný Májový koncert.

Tradiční /v pořadí již 28./ jarní koncert pořádala letos sbormistryně Carminy Mgr. Iva Bednářová s hostující partnerskou ZUŠ Lonkova k připomenutí jubilejního 30. školního roku existence rozšířené výuky hudební výchovy na obou institucích. Slavnostní celovečerní akce se zúčastnila řada vzácných hostů v čele s místopředsedkyní Senátu České republiky Mgr. Miluší Horskou. Pozvání přijala mj. i zakladatelka tohoto - pro pardubický region ojedinělého systému hudebního vzdělání - paní Věra Kořínková a mnoho dalších osobností kulturní, společenské a školské sféry, řada aktivních profesionálních umělců, spolupracovníků Carminy, současných a bývalých pedagogů a zaměstnanců ZŠ a ZUŠ, absolventů sboru, jejich rodičů a mnoho dalších příznivců.

Zcela zaplněný prostor historického sálu vyslechl též dílčí třídní sbory s jejich pestrým soutěžním programem, za nějž byly v celostátním a krajském soutěžním měřítku nedávno po zásluze oceněny dvěma stříbrnými a jedním bronzovým umístěním. Letošní koncert přinesl i hudební lahůdku v podobě zdařilého vystoupení několika členů sboru, kteří se pod odborným vedením pedagogů partnerské ZUŠ představili i jako zdatní instrumentální sólisté.

Bouřlivý aplaus a předlouhý zástup nadšených gratulantů v závěru koncertu jen potvrzují obdivná slova, jichž se dostalo na adresu účinkujících. Za všechna alespoň vyjádření MgA. D. Rosové: „Milá paní kolegyně, alespoň takto bych Vám chtěla pochválit krásný koncert. Děti vám krásně zpívají a dovedu si představit, co je za tím práce. Také výběr písní máte výborný. Bylo vidět, že se dětem líbí. Tak i já gratuluji a přeji hodně sil a energie do další práce".

                                               Mgr. Ivana Bednářová

 

JARNÍ KONCERT - červen 2017
CENA VEŘEJNOSTI - sCOOL web 2017