Aktuality

Informace k zahájení nového školního roku 2022/2023

Vážení rodiče,

připomínám  informace k zahájení nového školního roku.

Do školy nastupujeme ve čtvrtek 1. září.

Žáci 2. – 9. tříd mají vyučování 1. září od 8.00 h. do 8.45 h. Žáci, kteří chtějí jít na oběd, musejí mít stravné zaplacené přes účet školy do 20. srpna. Oběd budeme vydávat od 10.00 h. do 12.00 h.

https://www.zsprodlouzenapce.cz/jidelna/placeni

Prvňáčci se s rodiči shromáždí 1. září v 9.00 h. před školou. Po slavnostním zahájení půjdou děti s paními učitelkami do tříd a rodiče je mohou doprovodit a vyfotit si je ve třídě. Paní učitelky pak přivedou děti zpět před školu v 9.45 h.

S prvňáčky mohou rodiče do šaten ještě v pátek 2. září. Od pondělí už musejí děti chodit samy, ale paní učitelky budou u šaten a budou si děti přebírat.

Školní družina bude otevřena 1. září od 6.00 h. do 16.00 h. Děti, které mají jít do družiny, musejí být předem řádně přihlášeny a musejí mít zaplacený oběd ve školní jídelně. Od 2. září bude družina otevřena již do 17.00 h.

Vyučování v pátek 2. září:

žáci 1. tříd vyučování do 10.50 h. Oběd od 11.00 h. do 11.45 h.

žáci 2. - 5. tříd vyučování do 11.45 h. – oběd do 12.40 h.

a žáci ze 6. - 9. tříd do 12.40 h.

Obědy budeme vydávat do 14.00 h.

Od pondělí 5. září budeme vyučovat podle rozvrhu.

Pokud potřebujete navštívit paní učitelku nebo pana učitele v přípravném týdnu, domlouvejte si prosím předem schůzku. Pracovní dobu máme od 8.00h do 14.00h, ale máme během dne povinná školení a porady.

Děkuji Vám za pochopení a těším se na další spolupráci.

Jana Smetanová

Ředitelské volno 2023
Naše sportovní aktivity na konci roku

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa