Dětský pěvecký sbor CARMINA na Mikulášské akci

web bedyna 2

 4. prosince DPS CARMINA 4.  A třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy zavítal   do Baloon café na pardubické Karlovině. Pěvecké těleso, které vystoupilo pod vedením sbm. Ivy Bednářové a za klavírního doprovodu Euniky Pechánkové,  byl do tohoto areálu pozván premiérově, aby uvedl zde probíhající Mikulášskou akci.

Vystoupení bylo organizováno vedoucími dětského sportovního klubu Lvíček. Následná návštěva  Mikuláše, čerta a anděla přinesla pro všechny začínající sportovce i účinkující čtvrťáky  balíčky plné dobrot i ovoce.

Mgr. Iva Bednářová

 

 

Centra s VÁNOČNÍ CUKRÁRNOU ve 3. B
DPS CARMINA na počátku adventu