DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

V listopadu 2017 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády, celkem se zúčastnilo 15 žáků z  8. a 9. ročníku.

Výsledky:

1. místo: Jan Španiel (9. A)

2. místo: Aleš Weniger (9. C)

3. místo: Martin Petráš (8. B)

4. místo: David Vápeník (9. A)

Výsledku nad 60 % dále dosáhli: Eliška Fabiánová, Ondřej Khol, Helena Hanzlová, Lucie Trávníčková.

Všem žákům děkujeme za účast ve školním kole.

 

ADVENTNÍ KONCERT DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
Zpěváčci s Josefem Vágnerem