Aktuality

Akce pro budoucí prvňáčky

​Pro naše nové školáčky jsme připravili na 23. června od 15.00h Kouzelnou předškolu, aby se děti seznámily se svojí paní učitelkou i s novými kamarády. Pozvánky dostali rodiče na e-mailové adresy uvedené v zápisové aplikaci. 

Rodiče zveme na třídní schůzku, která se koná v pondělí 28. června od 17.00h.

Těšíme se s dětmi i s rodiči na viděnou.

                                                     Jana Smetanová


1.A - Den dětí
Přijmeme paní uklizečku

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa