Třídy a události

Vysvědčení v retro stylu

Poslední hodinu v prvním pololetí jsme se rozloučili s dějepisem a moderními dějinami v našem stylu - prožít si historii na vlastní kůži. Vrátili jsme se tedy o 40 let zpět. Prohlédli jsme si pionýrské odznaky, odznak Jiskry a zdatnosti, staré československé mince i s haléři. Naše třídní samospráva se proměnila ve skupinové vedoucí a spolu s vysvědčením nám předaly Průkaz jiskry, který jsme si vlastnoručně podepsali na retro psacím stroji, a okamžitě nás šátkem povýšily na pionýra, čemuž předcházel patřičný nácvik jeho vázání.

Náš výlet historií ukončíme na začátku února, kdy nás čeká ještě "pionýrský" branný den v krytu CO.

A jak dopadlo vysvědčení? Deset z nás mělo samé jedničky a bylo i šest pochval, z toho dvě ředitelské :-)!
Hurá do druhého pololetí!​

Předposlední vysvědčení
Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz