Třídy a události

Vánoční besídka

20231222_08022_20231222-124349_1

​Tento kalendářní rok jsme ve třídě ukončili besídkou, na které jsme vyráběli, tančili, hráli si a hlavně - užívali si společný čas.

Pomohli jsme Ježíškovi s dárky a obdarovali se navzájem, aby nám to čekání na příchod Ježíška už hezky rychle uteklo. Stihli jsme i procházku ke knihovně, protože ne všichni se tady v okolí vyznají a o knihovně někteří nevěděli.

Moc děkuji všem rodičům, že nás podporují a pomohli nám s přípravou a dobrotami. 

Přeji všem klidné a spokojené svátky, naplněné krásnými zážitky , na které budeme všichni dlouho vzpomínat.


Vánoční besídka (9. A)
4. A - Vánoce

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz