Třídy a události

Pardubické štěBETÁní

Úspěch sólistů z 1. B na pěvecké soutěži

Hned 3 ocenění udělila tříčlenná odborná porota v čele se sólovou zpěvačkou pardubického JK BANDU paní Zuzanou Grohovou nejmladším zpěváčkům ZŠ Prodloužená dne 15. listopadu. Ti na pěvecké soutěži jednotlivců „Pardubické štěBETÁní" určené dětem základních škol vybojovali následující vynikající umístění:

1. kategorie žáků 1. tříd (letos početně nejnabitější s 18-ti soutěžícími):

2. cena: Elen Kovářová – 1. B

čestné uznání poroty: Klára Víšková – 1. B

čestné uznání poroty: Anna Štegnerová – 1. B

Nečekaným zpestřením bylo pro děti natáčení části akce Českou televizí, která uvedla příspěvek dne 16. 11. 2023 ve Zprávičkách na ČT Déčko. Organizátoři „Štěbetání" pamatovali i na další soutěžící, kteří se neprobojovali na „stupně vítězů". 

Diplom a drobnosti si tedy za své snažení odvezli též Daniel Brůža, Terezie Kotková a Anna Štěpánková (všichni 1. B).

Děti se na soutěž připravovaly pod vedením p. uč. Ivy Bednářové. 

GRATULUJEME!


Přípravy na jarmark
Centra aktivit na téma VESMÍR

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz