Třídy a události

Tonda Obal

Dnes jsme se seznámili s Tondou Obalem, dozvěděli jsme se, proč se odpad třídí, co se z něj dá i vyrobit, viděli jsme vzorky recyklovaných materiálů a prakticky si vyzkoušeli třídit odpad. Byli jsme pochváleni, protože o třídění odpadu jsme toho opravdu hodně věděli, a tak jsme dostali i malé dárky.

4. A Viktorka Veselá - semifinalistka celostátní s...
St Patrick's Day

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz