Třídy a události

Po roce zase se Zdravou pětkou

​Projekt o zdravé výživě známe již z loňského školního roku. Letos za námi konečně mohla lektorka přijet přímo do třídy. A  s sebou přivezla  skvělou hru, díky níž jsme si vyzkoušeli praktické zábavné úkoly týkající se nakupování.  Za správně zodpovězené kvízové otázky jsme získali puzzle, ze kterých jsme složili  obrázek obsahující tajemství správné  výživy. Virtuální nakupování všeho potřebného na jedno jídlo nás také  moc bavilo. Tak snad to zvládneme i ve skutečnosti. 


Halloween (7. A)
Halloween

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa