New York City posters

I při online hodinách AJ pracujeme ve skupinách nebo ve dvojicích. Během online hodiny jsme tentokrát měli za úkol vytvořit ve dvojicích poster (plakát) k městu New York. Za poměrně krátkou dobu se nám podařilo vytvořit 5 posterů, které jsme si následně odprezentovali. Nechyběla ani volba nejlepšího plakátu.
And the winner is the poster 4, created by Tonda and Jára. Congratulations!

1.A - Čtení do ouška
Škola znovu otevřená - testování 12. 4.