Třídy a události

Jízdní kolo a my

Dnes jsme si na dopravním hřišti ověřovali, zda naše teoretické znalosti o dopravě a jízdě na kole obstojí i v praxi. Pod dohledem pana strážníka jsme se učili správně reagovat na křižovatkách, kruhovém objezdu, respektovat dopravní značky. Nejobtížnější pro nás bylo dodržet všechny úkony při odbočování vlevo. Na hřišti se nám líbilo i to, že kdo momentálně nejezdil na kole, se mohl dostatečně „vyřádit" na atrakcích, které toto hřiště nabízí.

Spaní ve škole (7. A)
ČARODĚJNICKÁ SLAVNOST

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz