Třídy a události

8.B online konverzace s žáky z Itálie

20240417_09104_20240420-203514_1
V rámci e-twinningového projektu, MYSTERY COUNRTY- "Getting to know our partners", jsme ve středu s 8.B podnikli malé online dobrodružství. Spojili jsme se s žáky z Itálie a snažili jsme se je lépe poznat. Pomocí online aplikace Google meet, žáci hovořili v malých skupinkách 2 češi + 2-3 italové. A měli spoustu času k přirozené konverzaci v angličtině.
A aby řeč nestála, byly k dispozici dotazníky o jejich partnerech, které jim napovídaly témata k hovoru. Zde si mohli dělat poznámky, aby později byli schopní své partnery, co nejlépe představit ostatním.​

Rovnice v praxi - Qiido
Finanční gramotnost - postup do celostátního kola

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz