Třídy a události

8.B Mystery Country

IMG_20231004_093814 Mystery Country
V letošním školním roce se vracíme k našemu oblíbenému projektu MYSTERY COUNTRY. Pokud naši aktivitu ještě neznáte, Natálka z 8.B nám ji v rámci své náplně práce ve skupině popsala takto: 

"Dnes 4. Října jsme měli projekt Mystery country. Volali jsme si přes počítač s cizí zemi a snažili se uhodnout odkud jsou. Měli jsme připravené otázky a podle toho jsme se orientovali na mapě. Partněři se nás také ptali na předem připravené otázky. Zjistili jsme, že třída se kterou jsme si volali, je v Dánsku. Setkání s nimi bylo velice příjemné a doufáme ze je uvidíme zase."

A ano, určitě náš projekt rozšíříme o poznávání této zajímavé země a budeme v kontaktu s žáky z Dánska pokračovat.


Už jsou z nás druháci..
World Animal Day

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz