Třídy a události

6.B v parku Na Špici

20220905_092348

Dnes jsme vyrazili do parku na Špici. Sportovní areál jsme měli jen pro sebe, a tak jsme měli možnost si den dostatečně užít. Zasportovali jsme si, zahráli si hry a navzájem jsme se o sobě něco dozvěděli. Myslím, že nám výlet velmi povedl. 

První vaření (8. A)
​ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Z UKRAJIN...

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa